FORGOT YOUR DETAILS?

Zakelijke Oplossingen

Adequate oplossingen op het gebied van schuldenbeheersing voor cliënten.

Wij staan u graag bij met raad en daad.

Leg uw case aan ons voor: 085 - 002 0 006

Vanuit uw functie of positie kunt u te maken hebben met relaties die in de schulden zitten of hun financiën niet helemaal op orde hebben. Dat is erg vervelend, niet alleen voor uw relatie, maar ook voor u. Zo kunt u uw werk niet goed doen, krijgt u uw geld niet (op tijd) of andere vervelende zaken zoals verzuim en verminderde productiviteit. Vanuit uw positie kunt u externe hulp voor uw cliënt inschakelen. Wij kunnen u hier alles over vertellen.

U bent pas gestart als bewindvoerder of u bent bewindvoerder voor een familielid. Voor goed beheer wordt er veel kennis en ervaring van u verwacht. Ook als u ziek wordt of met vakantie gaat, dan moet uw zaak nog steeds blijven draaien. U kunt op vele terreinen onze hulp inroepen.
Gemeenten hebben een zorgplicht ten opzichte van hun inwoners. Zelden komt deze sociale functie duidelijker tot uitdrukking dan waar zij inwoners helpen die financieel in de knel zitten, zoals met (bijzondere) bijstand en schuldhulpverlening. Vooral dat laatste is een taak waarbij het belangrijk is vroegtijdig deskundige hulp in te schakelen, want elke euro preventie bespaart vele euro's zorg.
Werknemers met financiële problemen - vooral de afgelopen jaren is hun aantal toegenomen. Niet zelden resulteert dit in loonbeslag. Heel vervelend voor de werknemer en lastig voor de werkgever, want het zorgt voor extra werk op de salarisadministratie. Lees hier hoe Novalix werkgevers kan helpen om deze problemen vroegtijdig te signaleren en op te lossen.
Huur die te laat betaald wordt. Of helemaal niet. Huurschuld die oploopt. Elke verhuurder heeft er wel eens mee te maken. Vervelende situaties - voor de huurder én voor de verhuurder, want ze verstoren de relatie. En het innen van achterstallige huur kost tijd en geld. Een betere oplossing is: in een vroeg stadium Novalix Financial Solutions inschakelen. Lees hier wat Novalix voor woningcorporaties kan betekenen.
U heeft vaak te maken met cliënten die ook financiële problemen hebben. Om u zich volledig op uw taak als hulpverlener te kunnen richten, is het noodzakelijk dat u elementen die uw werk in de weg staan uitschakelt. Wij kunnen u helpen door het aanpakken van de financiële problemen van uw cliënt, waardoor u zich weer volledig kunt richten op uw taak als hulpverlener.
TOP