FORGOT YOUR DETAILS?

Bewindvoering

Bescherming via de rechter

Bescherm uw geld

Uw financiële zorgen uit handen

Met beschermingsbewind heeft u minder zorgen om uw financiën. Als u ziek bent of door omstandigheden niet in staat bent om uw financiën goed te beheren, dan is het goed om te weten dat anderen dat voor u kunnen doen.

"Ik vind het moeilijk om elke maand rond te komen met mijn geld. Ik begrijp de rekeningen vaak niet en weet niet hoe ik deze moet betalen. Ik heb hierdoor al vervelende briefjes en telefoontjes van schuldeisers gekregen. Ik wil graag dat iemand anders mijn geld beheert en mij helpt om mijn financiën te beheren."

Beschermingsbewind is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door lichamelijke en/of geestelijke oorzaken of vanwege sociale omstandigheden problemen hebben met hun financiën.

Bij mensen die problematische schulden hebben, wordt dan gesproken over schuldenbewind. Verkwisting en problematische schulden gelden per 2014 als grond voor onderbewindstelling.

De kantonrechter doet uitspraak over toewijzing van beschermingsbewind of schuldenbewind.

Hoe werkt bewindvoering?

Bij bewindvoering neemt NOVALIX het financiële beheer over: alle inkomsten komen dan bij ons binnen en wij betalen daarvan de vaste lasten en het leefgeld. U mag dan zelf geen geld uitgeven zonder toestemming van de bewindvoerder. Wij regelen uw financiën, zoals het verzorgen van de belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen, bijstand, huurtoeslag en meer.

Wie doet de bewindvoering?

U kunt bewindvoering aanvragen via de rechtbank. U mag aangeven wie de bewindvoering gaat uitvoeren en kunt ons, NOVALIX voordragen als bewindvoerder. Wij kunnen u dan ook helpen met het aanvragen van bewindvoering.

Wat zijn de spelregels bij bewindvoering?

Bij bewindvoering gelden regels. De bewindvoerder wordt jaarlijks op zijn kwaliteiten gecontroleerd door een accountant en de rechtbank. Maar ook voor cliënten gelden regels. Zo moet u de bewindvoerder op de hoogte houden van wijzigingen omtrent uw financiën en mag u niet zonder toestemming financiële verplichtingen aangaan. U krijgt van ons tijdens de intake altijd op papier mee wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Wat kost bewindvoering?

De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie. Iedere bewindvoerder is verplicht om deze tarieven in rekening te brengen. Verder wordt het verplichte BTW-tarief van 21% in rekening gebracht. De meest recente tarieven vind u op onze tarievenpagina.

Wat kost het allemaal?

De kosten van bewindvoering

Aan bewindvoering zitten ook kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van uw situatie (of u veel schulden heeft, of u PGB ontvangt en of u alleen bent of een partner heeft). De rechter bepaalt in bij het uitspreken van het bewind meteen welk tarief de bewindvoerder moet hanteren.

TOP