Aanmelden voor bewindvoering

Indien u denkt dat u of iemand uit uw naaste omgeving bewind nodig heeft, dan kunt u ons bellen of mailen of onderstaand formulier invullen.
Wij nemen vervolgens contact met u op. Mocht tijdens dat gesprek blijken dat wij uw belangen willen behartigen, dan dragen wij zorg voor verdere aanmelding bij de kantonrechter. Hiervoor dienen een aantal formulieren ingevuld te worden. Deze gaan wij samen met u doorlopen. Verder krijgt u van ons een overzicht van de gegevens/documenten die wij nodig hebben voor het vervolgtraject. Zodra wij bewindvoering voor u gaan uitvoeren, kunt u met behulp van een inlogcode inzicht hebben in uw financiële situatie.

Meer over onze werkwijze vindt u op deze pagina: werkwijze.